เจตจำนงเขตสุจริต ปีงบประมาณ 2565

No Gift Policy

ไม่รับของขวัญ.pdf


เจตจำนงเขตสุจริต (ภาษาไทย)

เจตจำนงไทย.pdf

เจตจำนงเขตสุจริต (ภาษาอังกฤษ)

เจตจำนงEng.pdf

เจตจำนงเขตสุจริต (ภาษาจีน)

เจตจำนงจีน.pdf