ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต

เจตจำนงเขตสุจริต ภาษาไทย ปี 2563.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เวอร์ชั่น ภาษาไทย

เจตจำนงเขตสุจริต ภาษาอังกฤษ ปี 2563.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ

เจตจำนงเขตสุจริต ภาษาจีน ปี 2563.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เวอร์ชั่น ภาษาจีน

เจตจำนงเขตสุจริต ภาษาลาว ปี 2563.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เวอร์ชั่น ภาษาลาว