การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการเขตสุจริต

แผนปฏิบัติการเขตสุจริต 2563.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเขต

O36รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเขต63.pdf

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต/คำสั่งแต่งตั้งวิเคราะห์ความเสี่ยง

คำสั่งแต่งตั้งวิเคราะหืความเสี่ยง.pdf