แผนปฏิบัติการเขตสุจริต

แผนปฏิบัติการเขตสุจริต 2563

แผนปฏิบัติการเขตสุจริต 2563.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2563

O40รอบ ๖ เดือน.pdf

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

รายงานเขตสุจริต62.pdf