การดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf
ส่งเสริมคุณธรรม.pdf

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สพป.เลย เขต 1