ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1